Aktuelna dešavanja

Dešavanja u martu mesecu 

Obeležen Svetski dan zdravlja 7. april  u Gradu Novom Pazaru i Opštini Tutin u saradnji sa Institutom zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut”, uz pоdršкu Ministаrstvа zdrаvljа Rеpubliке Srbiје i Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје – Kаncеlаriје zа Srbiјu.

Оvоgоdišnji slоgаn Svеtsкоg dаnа zdrаvljа је: „Primаrnа zdrаvstvеnа zаštitа – оsnоv univеrzаlnе pокrivеnоsti zdrаvstvеnоm zаštitоm”.

Zavod za javno zdravlje obeležio je Svetski dan zdravlja u opštini Tutin u Centru za tražioce azila, održavši poslednju desetu edukaciju koja se sprovodi na inicijativu Ministarstva zdravlja RS. Sa ciljem da se ukaže na značaj preventivnog delovanja I svih zdravstvenih usluga koje im pruža primarna zdravstvena zaštita.

U Novom Pazaru 5.marta 2019. godine na trgu , u saradnji sa Medicinskom školom , Službom za polivalentnu patronažu – Dom zdravlja NP i Udruženjem za obelele od dijabetesa, ZZJZ NP obavio je preventivne preglede ( merenje krvnog pritiska I nivoa šećera u krvi) kao i zdravstveno vaspitni rad sa oko stotinu građana.


Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Srbije organizovao je stručnu konferenciju Nacionalni kurs i Kategorije „Želim, hoću i moram da znam – kako živeti sa celijakijom“.  Stručna konferencija kojoj je prisustvovalo više od 130 učesnika održana je od 29.03. do 30.03. 2019. godine u hotelu „ Emrović raj“  u Novopazarskoj banji.

Svoje radove na skupu su prezentirali Prim. mr sci. dr Šefadil Spahić: “HIV u Raškom okrugu”, Dr Fuad Ugljanin: “Kretanje smrtnosti u poslednje tri godine na teritoriji Grada Novog Pazara i Opštine Tutin”, Dr Safet Ganić: “Kretanje zaraznih bolesti u poslednje tri godine na teritoriji Grada Novog Pazara i Opštine Tutin”.


U martu mesecu  2019 . godine Zavod za javno zdravlje  Novi Pazar, imao je dve posete od velikog značaja. Čast i zadovoljstvo nam je kada ovako eminentne ličnosti prepoznaju značaj postojanja ove ustanove.

            Poseta čuvenog karikaturiste i mikrobiologa Špira Radulovića ostavila je veliki utisak na sve zaposlene u ovoj ustanovi.

Špiro Radulović je rođen 1942. godine u Podgorici. Lekar specijalista, doktor medicinskih nauka i redovni profesor mikrobiologije i parazitologije. Bio je dugogodišnji direktor Instituta za mikrobiologiju VMA u Beogradu.

Karikaturom se bavi od gimnazijskih dana. Do sada je objavio više od deset hiljada karikatura u brojnim domaćim i inostranim listovima. Dobitnik je i „Pjerove nagrade”, najvišeg priznanja za karikaturu u našoj zemlji. Samostalne izložbe Radulović je imao u Njujorku, Beogradu, Sofiji, Istanbulu, Puli, Kruševcu , a ovih dana na naše veliko zadovoljstvo i  u Novom Pazaru.

Druga važna poseta bila je od strane pukovnika Đorđevića dr Momčila – Načelnika  Epidemiološkog odseka u okviru Centra za preventivno medicinsku zaštitu  Vojne bolnice u Nišu, sa njegovim saradnikom.