Realizovane aktivnosti

 • Obeležen svetski dan borbe protiv dijabetesa
 • U saradnji sa Srednjom medicinskom školom i Udruženjem obolelih od dijabetesa, akciji su se pridružili rukometaši Novog Pazara i na taj način ukazali na značaj fizičke aktivnosti.

 

 • Svetski dan hrane i Oktobar mesec pravilne ishrane – Prаvilnа ishrаnа – ulаgаnjе u budućnоst” 16. oktobar 2018. godine
 • ZZJZ NP obeležava svake godine 16. Oktobar – Svetski dan hrane, ove godine pod sloganom “Pravilna ishrana – ulaganje u budućnost”. Ceo mesec oktobar smo posvetili podizanju svesti kod najmlađih o značaju pravilne ishrane  i njenom uticaju na zdravlje , kroz niz predavanja  i edukativnih radionica . U cilju motivacije i uključivanja dece a  i nastavnika, u ovaj zdravstveno – vaspitni rad, priključili smo se konkursu, za najbolji likovni  i literarni rad, koji je sastavni deo ove kampanje.

  U saradnji sa P.U.” Mladost “ organizovana je manifestacija na Novopazarskom trgu , gde su deca obučena u kostime raznog voća  i povrća recitovala pesme na temu Pravilna ishrana, delila voće i promotivni material građanima, a najepše likovne i literarne radove ZZJZ NP nagradio je skromnim poklonima. Sve ovo je propraćeno medijski.

  Takođe su nagrađeni  i najtalentovaniji učenici O.Š.


 • Medjunarodni dan starijih lica – 01. oktobar 2018. godine
 • Poseta Gerontološkom centru u Novom Pazaru , u saradnji sa Srednjom medicinskom školom , Polivalentnom patronažnom službom DZ Novi Pazar i Udruženjem obolelih od Dijabeta.

 • Nacionalna nedelja dojenja – 01-08. avgust 2018. godine

 • Svetski dan srca – 29. septembar 2018. godine
 • Tv prilog

U organizaciji Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar a saradnji sa Srednjom medicinskom školom , Patronažnom službom Doma zdravlja Novi Pazar i Udruženjem obolelih od dijabetisa obeležen je Svetski dan srca. 


 • Medjunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama 
 • Tv Prilog

 • PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI
 • U organizaciji Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar , 15. 05. 2018.godine  održana su predavanja studentima Državnog univerziteta u Novom Pazaru na temu “ Prevencija malignih bolesti”.
 • Predavači su bili:

      Mr  sc. med dr ŠEFADIL SPAHIĆ , direktor ZZJZ NP

 1. .TEMA: EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA KOJA SE TIČE MALIGNIH BOLESTI

      Prim  sc med  dr JUSUF NUKOVIĆ , radiolog

 1. TEMA: PREVENCIJA I RANA DIJAGNOSTIKA KARCINOMA DOJKE

       Mr  sc. med dr SUADA GICIĆ SKENDERI , ginekolog

 1. TEMA: PREVENCIJA KARCINOMA GRLIĆA MATERICE

      Mr  sc. med  dr SABIR SAGDATI , gastroenterolog

 1. TEMA: PREVENCIJA KARCINOMA DEBELOG CREVA
 • Predavanje je održano za oko 40  studenata, predstavnicama udruženja žena obolelih  i lečenih od raka dojke “ NADA”,  zaposlenima iz ZZJZ NP.
 • Studentski parlament je izrazio veliko interesovanje  i zahvalnost ističući značaj ovog predavanja u smislu podizanja svesti o merama prevencije  usled sve veće zastupljenosti   malignih bolesti kako u svetu , tako i u Novom Pazaru. 

 • Medjunarodni dan fizičke aktivnosti 10. maj 2018. godine
 • Tv Prilog

 • Mart mesec borbe protiv raka 
  Povodom obeležavanja Marta meseca borbe protiv raka, zaposleni u ZZJZ Novi Pazar su realizovali sledeće aktivnosti :-predavanja u osnovnim i srednjim školama u Novom Pazaru i Tutinuna temu : Prevencija malignih bolesti-predavanje u Udruženju žena obolelih i lečenih od raka dojke „Nada“ u Novom Pazaru-u saradnji sa službama Doma zdravlja NP i Udruženjem obolelih od dijabetesa, obavljeni su preventivni pregledi za zaposleno osoblje predškolske ustanove „Mladost“ u Novom Pazaru-u saradnji sa Nacionalnim invalidskim udruženjem „Ilco“ iz Beograda, organizovana je javna manifestacija, prilikom koje  je predstavljena maketa debelog creva sa ciljem da se ulaskom u maketu, šetajući se, budi  svest ljudi i podstiče ih na preventivne preglede. U manifestaciji su učestvovale službe Doma zdralja Novi Pazar i Udruženje obolelih od dijabetesa iz Novog Pazara.Odaziv je bio veliki, a za prolaznike su bili organizovani preventivni pregledi ( merenje krvnog pritiska , merenje šećera u krvi).
 • Tv prilog
 • Tv prilog • Svetski dan starih 03.10.2017. godine
 • TV prilog

 • Svetski dan srca 29. septembar 2017. godine – “Ojačaj svoje srce”
 • Tv prilog

   


 • Svetski dan bez duvana „Duvаn – prеtnjа rаzvојu” – 31. maj 2017. 
 • Tv prilog

 • Predavanje “Prevencija malignih bolesti ” i ” Depresija” – Gimnazija Novi Pazar

 • Svetski dan zdravlja  – 07. april
 • Tv prilog

 • Podrška inkluzivnim procesima – Poboljšanje zdravstveno – higijenskih uslova romskog stanovništva u naselju Blaževo
 • Tv prilog

 • Medjunarodni dan dece obolele od malignih bolesti – 15. februar 
 • Tv prilog

 • Nacionalni dan bez duvanskog dima – 31. januar “Odrasli puše i mene guše” 
 • TV prilog

 • Evropska nedelja prevencije raka grlića materice – 22. – 28. januar “Dan za zdravlje”
 • TV prilog 

 

 


 • Svetski dan srca – 29. septembar “Osnažite svoj život”