Vakcinacija u Domu za izbegla i raseljena lica u Opštini Tutin

Ekipa Zavoda za javno zdravlje 22.05.2018 uspešno je završila vakcinaciju dece Doma za izbeglice i raseljena lica u Tutinu, vakcinama koje su obezbedili “Lekari bez granica”