Primopredaja opreme za DDD

Dana 04.07.2018. godine zaključen je ugovor između Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju iz Beograda i Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar,  na osnovu Odluke Upravnog odbora Zavoda za biocide   i  medicinsku ekologiju broj 5-01 2654/2.

Na osnovu člana 1. Ugovora o ustupanju na korišćenje opreme  za poslove dezinfekcije, dezinsekcije  i deratizacije, Zavod za biocide  i medicinsku ekologiju izdvaja iz svoje opreme koju je kao donaciju dobio od Svetske Zdravstvene Organizacije  i ustupa na korišćenje na neodređeno vreme  i bez naknade Zavodu za javno zdravlje Novi Pazar.

Oprema sadrži sledeće:

-Motorna leđna prskalica, IGEBA Port 423 S,2 komada

-Mikrodžet ( nebulorotor ), IGEBA ES 5 M, 3 komada

-Ručna prskalica, 3 komada