KAMPANJA U OKVIRU PREVENCIJE HIV-a

ZZJZ NP u okviru promocije javnog zdravlja svake godine  obeležava  Svetski dan  AIDS-SIDA, a poslednja nedelja novembra je predviđena za niz aktivnosti koje će sprovoditi u ovoj kampanji.

U DUNP održano je predavanje na temu prevencija HIV-a kao i dobrovoljno , poverljivo testiranje na HIV a studenti su mogli da saznaju svo o virusu HIVa , o simptomima i toku bolesti, putevima prenošenja  tj . kako se HIV može preneti , a kako se ne može preneti. Predstavljen je značaj i funkcionisanje DPST službe ( služba za dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje) kada   i  kako se radi testiranje na HIV.

Obzirom da su nam ciljna grupa svi mladi ljudi koji su seksualno aktivni , održali smo predavanja  i u srednjim školama  i to: srednja medicinska škola, ugostiteljska škola, tekstilna škola  i Gimnazija.

Na kraju kampanje održana je  interaktivna radionica u saradnji sa Kancelarijom za mlade , gde je zajedno sa učesnicima predstavljen značaj prevencije HIVa , kroz kreativanu  i edukativnu igru .