ZAPOČETA REALIZACIJA PROJEKTA “ REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE”

Zavod za javno zdravlje Novi Pazar otpočeo je realizaciju projekta “Reproduktivno zdravlje” uz finansijsku podršku Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku od 80% i lokalne samouprave grada Novog Pazara od 20%.

Opšti cilj ovog projekta je podizanje svesti stanovništva na teritoriji Novog Pazara o značaju Reproduktivnog zdravlja.

Specifični cilj je edukacija vaspitačica (edukatora) predškolskih ustanova na teritoriji Novog Pazara , koje će kasnije prenositi stečena znanja roditeljima čija su deca korisnici predškolskih ustanova.

      Polazeći od toga da  reproduktivno zdravlje podrazumeva usklađenost i normalno odvijanje funkcija reproduktivnog sistema u telesnom , psihičkom  i socijalnom smislu, zaštita reproduktivnog zdravlja uključuje edukaciju o seksualnosti  i reprodukciji, savetovanju o planiranju porodice, zdravstvenu zaštitu reprodukcije, prevenciju , dijagnostiku i lečenje različitih bolesti  i poremećaja koje bi mogle da utiču na reproduktivno zdravlje.

    Svesni činjenice da je Novi Pazar grad sa najvećim brojem mladih i grad sa  niskim nivoom zdravstvene kulture  a samim tim i  niskog nivoa znanja vezanog za temu Reproduktivnog zdravlja, od velikog značaja će biti sprovođenje  edukacija na sledeće teme koje su deo ovog projekta:

  1. Polno prenosive bolesti
  2. Vakcinacija i značaj vakcina
  3. Prevencija malignih bolesti
  4. Sterilitet

Izrada prezentacija , postera,  flajera i ulazno- izlaznih testova je završena a sa edukacijom počinjemo od septembra.