Poziv na učešće u terenskom delu Istraživanja zdravalja stanovništva Srbije

Istraživanje zdravlja stanovništva Republike Srbije u 2019. godini biće realizovano putem ankete o zdravlju u periodu od 5. oktobra do 30.decembra. Istraživanje će sprovesti Republički zavod za statistiku Srbije u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije i Ministarstvom zdravlje Republike Srbije.

Podaci će se prikupljati putem intervjua “licem u lice” – anketiranjem istpitanika i samopopunjavanjem upitnika od strane ispitanika bez učešća anketara. Prilikom sprovodjenja istraživanja obaviće se i osnovna antropološka merenja anketiranih osoba (visina , težina) , kao i merenje krvnog pritiska. 

Pozivaju se zainteresovani nezaposleni zdravstveni radnici da se o mogućnosti učešća u Istraživanju tokom terenskog prikupljanja podataka više informišu na sajtu Republičkog zavoda za statistiku www.stat.gov.rs