NASTAVAK REALIZACIJE PROJEKTA “ REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE”

Lekari Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar , dana 17.09.2019. godine nastavili su sprovođenje projekta Reproduktivno zdravlje koje su finansirali Kancelarija ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku i Grad Novi Pazar .

U predškolskoj ustanovi “Mladost” u Novom Pazaru  održane su edukacije na sledeće teme : “Prevencija malignih bolesti”, “Vakcinacija i značaj vakcina”, “Polno – prenosive bolesti” i “Sterilitet”.

Broj vaspitačica je bio 69 , podeljen u dve  grupe tj. u dva termina. Obzirom na to predavači su održali osam edukacija , po četiri za obe grupe.

Na samom početku podeljeni su ulazni i izlazni testovi, flajeri i ostali promotivni materijali. Vaspitačice su popunile sve ulazne testove pre održanih predavanja.

Edukacije su održane uz prezentaciju i interaktivni pristup gde su vaspitačice mogle da se uključuju i postavljaju pitanja za sve što im nije jasno.

Na kraju edukacije vaspitačice su popunile izlazne testove čija će evaluacija biti obavljena u Zavodu za javno zdravlje Novi Pazar.