ZAVRŠENA POSLEDNJA EDUKACIJA EDUKATORA U OKVIRU PROJEKTA “REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE”

U predškolskoj ustanovi “ Pčelica”u Novom Pazaru 20.09.2019. godine održana je poslednja edukacija edukatora u okviru projekta “ Reproduktivno zdravlje” koji su finansirali Kancelarija ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku i Grad Novi Pazar.

Lekari Zavoda za javno zdravlje održali su edukacije  u tri objekta predškolske ustanove “ Mladost” na teme : “Prevencija malignih bolesti”, “Vakcinacija i značaj vakcina”, “Polno – prenosive bolesti” i “Sterilitet”.

Projekat je uspešno realizovan sa obuhvatom od 78% učesnica ciljne grupe, što je svakako rezultat dobre organizacije i saradnje koju imamo sa zaposlenima u predškolskim ustanovama.

Ono što je zadatak svih edukatora u ovom projektu je da svojim učešćem pomognu u daljoj realizaciji i prevenciji bolesti  kod drugog dela ciljne grupe, a to su mladi roditelji čija su deca korisnici predškolskih ustanova. Krajnji cilj je smanjenje broja bračnih parova koji imaju bilo kakav oblik steriliteta ili neki drugi zdravstveni problem koji je u vezi sa reproduktivnim zdravljem i povećanje broja nataliteta.