Obeležen Medjunarodni dan starijih osoba – “Ка јеdnакоsti u stаriјеm dоbu”

Zavod za javno zdravlje Novi Pazar u saradnji sa Srednjom medicinskom školom “Dva heroja” , i ove godine obeležio je Medjunarodni dan starijih osoba u Gerontološkom centru u Novom Pazaru. Cilj je bio da se nizom promotivnih aktivnosti smanji postojanje nejednakosti u starijem dobu.