NACIONALNI DAN BORBE PROTIV DUVANA

Zavod za javno zdravlje Novi Pazar obeležio je Nacionalni dan borbe protiv duvana 31.01.2020. godine zajedno sa mladima iz srednje medicinske škole, službom polivalentne patronaže Doma zdravlja i Kancelarijom za mlade .

U svečanoj sali Kulturnog centra ispred  oko  150 učesnika ( učenici viših razreda osnovne škole, nastavno osoblje, članovi Duga centra,gimnazijalci i učenici srednje medicinske škole)  dr Selma Bihorac sa  učenicama treće godine srednje medicinske škole  održala je predavanje o štetnosti duvana i prezentovala analizu ankete koja je  sprovedena nad učenicima sedmog i osmog razreda osnovnih škola u Novom Pazaru. Zabrinjavajući podaci koji su proistekli iz ove ankete nikoga nisu ostavili ravnodušnim. Od 264 ispitanika  91 je bar jednom zapalilo cigaretu a 13 su aktivni pušači i puše preko 20 cigareta dnevno,  102 učenika je konzumiralo nargile, a 7 učenika marihuanu od kojih 2 je probalo i ostale droge. Vreme je da se uključe sve institucije od krovne koja se zove lokalna samouprava Grada, preko MUP-a , SUP-a, nastavnog osoblja, zdravstva i one najvažnije PORODICE.

Nakon predavanja odigran je kratak film  sa zanimljivom interpretacijom učenika  a zatim je usledila debata između  Gimnazijalki i učenika srednje medicinske škole na temu  “  Zablude i istine u vezi pušenja cigareta i nargila”.