Informacija CORONAVIRUS COVID 19 – 01.05.2020.

Na dan 01.05.2020. godine broj testiranih u ZZJZ Novi Pazar je 1255 od tog broja, broj inficiranih je 98:

Novi Pazar  88 lica 
Tutin           5 lica
Raška          5 lica