Informacija CORONAVIRUS COVID 19 – 02.05.2020.

Na dan 02.05.2020. godine broj testiranih u ZZJZ Novi Pazar je 1289 od tog broja, broj inficiranih je 100:

Novi Pazar  89 lica 
Tutin           6 lica
Raška          5 lica