Informacija CORONAVIRUS COVID 19 – 03.05.2020.

Na dan 03.05.2020. godine broj testiranih u ZZJZ Novi Pazar je 1406 od tog broja, broj inficiranih je 102:

Novi Pazar  90 lica 
Tutin           7 lica
Raška          5 lica