Informacija CORONAVIRUS COVID 19 – 04.05.2020.

Na dan 04.05.2020. godine broj testiranih u ZZJZ Novi Pazar je 1461 od tog broja, broj inficiranih je 103:

Novi Pazar  90 lica 
Tutin           8 lica
Raška          5 lica