Informacija CORONAVIRUS COVID 19 – 05.05.2020.

Na dan 05.05.2020. godine broj testiranih u ZZJZ Novi Pazar je 1632 od tog broja, broj inficiranih je 107:

Novi Pazar  90 lica 
Tutin          12 lica
Raška          5 lica