Informacija CORONAVIRUS COVID 19 – 06.05.2020.

Na dan 06.05.2020. godine broj testiranih u ZZJZ Novi Pazar je 1701 od tog broja, broj inficiranih je 108:

Novi Pazar  91 lice 
Tutin          12 lica
Raška          5 lica