Informacija CORONAVIRUS COVID 19 – 07.05.2020.

Na dan 07.05.2020. godine broj testiranih u ZZJZ Novi Pazar je 1751 od tog broja, broj inficiranih je 110:

Novi Pazar  91 lice 
Tutin          13 lica
Raška          5 lica
Beograd  1 lice