Informacija CORONAVIRUS COVID 19 – 09.05.2020.

Na dan 09.05.2020. godine broj testiranih u ZZJZ Novi Pazar je 1897 od tog broja, broj inficiranih je 114:

Novi Pazar  91 lice 
Tutin          17 lica
Raška          5 lica
Beograd  1 lice