Informacija CORONAVIRUS COVID 19 – 11.05.2020.

Na dan 11.05.2020. godine broj testiranih u ZZJZ Novi Pazar je 1949 od tog broja, broj inficiranih je 118:

Novi Pazar  91 lice 
Tutin          21 lice
Raška          5 lica
Beograd  1 lice