Informacija CORONAVIRUS COVID 19 – 29.05.2020.

Na dan 29.05.2020. godine broj testiranih u ZZJZ Novi Pazar je 2952 od tog broja, broj inficiranih je 148:

Novi Pazar  107 lica 
Tutin          31 lice
Raška          5 lica
Beograd  1 lice
Novi Sad  1 lice
Čačak  2 lica
Pančevo  1 lice