Informacija CORONAVIRUS COVID 19 – 01.06.2020.

Na dan 01.06.2020. godine broj testiranih u ZZJZ Novi Pazar je 3074 od tog broja, broj inficiranih je 151:

Novi Pazar  109 lica 
Tutin          31 lice
Raška          5 lica
Beograd  1 lice
Novi Sad  1 lice
Čačak  2 lica
Pančevo  1 lice
Priboj  1 lice