Informacija CORONAVIRUS COVID 19 – 05.06.2020.

Na dan 05.06.2020. godine broj testiranih u ZZJZ Novi Pazar je 3327 od tog broja, broj inficiranih je 185:

Novi Pazar  133 lica 
Tutin          41 lice
Raška          5 lica
Beograd  1 lice
Novi Sad  1 lice
Čačak  2 lica
Pančevo  1 lice
Priboj  1 lice