Informacija CORONAVIRUS COVID 19 – 06.06.2020.

Na dan 06.06.2020. godine broj testiranih u ZZJZ Novi Pazar je 3400 od tog broja, broj inficiranih je 199:

Novi Pazar  142 lica 
Tutin          46 lice
Raška          5 lica
Beograd  1 lice
Novi Sad  1 lice
Čačak  2 lica
Pančevo  1 lice
Priboj  1 lice