Informacija CORONAVIRUS COVID 19 – 12.06.2020.

Na dan 12.06.2020. godine broj testiranih u ZZJZ Novi Pazar je 3445 od tog broja, broj inficiranih je 215:

Novi Pazar  153 lica 
Tutin          50 lica
Raška          6 lica
Beograd  1 lice
Novi Sad  1 lice
Čačak  2 lica
Pančevo  1 lice
Priboj  1 lice