Informacija CORONAVIRUS COVID 19 – 16.06.2020.

Na dan 16.06.2020. godine broj testiranih u ZZJZ Novi Pazar je 3534 od tog broja, broj inficiranih je 239:

Novi Pazar  171 lice 
Tutin          56 lica
Raška          6 lica
Beograd  1 lice
Novi Sad  1 lice
Čačak  2 lica
Pančevo  1 lice
Priboj  1 lice