Informacija CORONAVIRUS COVID 19 – 20.06.2020.

Na dan 20.06.2020. godine broj testiranih u ZZJZ Novi Pazar je 3740 od tog broja, broj inficiranih je 324:

Novi Pazar  233 lica 
Tutin          79 lica
Raška          6 lica
Beograd  1 lice
Novi Sad  1 lice
Čačak  2 lica
Pančevo  1 lice
Priboj  1 lice