Informacija CORONAVIRUS COVID 19 – 11.07.2020.

Na dan 11.07.2020. godine broj testiranih u ZZJZ Novi Pazar je 5225 od tog broja, broj inficiranih je 801:

Novi Pazar  665 lica 
Tutin          106 lica
Raška          11 lica
Beograd  5 lica
Novi Sad  1 lice
Čačak  2 lica
Pančevo  1 lice
Priboj  1 lice
Sjenica  6 lice
Leskovac  1 lice
Djakovica  1 lice
Leposavić  1 lice