Informacija CORONAVIRUS COVID 19 – 15.07.2020. (DANAŠNJI PRISTIGLI REZULTATI SU OD 04.07.2020) 

Na dan 15.07.2020. godine broj testiranih u ZZJZ Novi Pazar je 5.676 od tog broja, broj inficiranih je 981:

(DANAŠNJI PRISTIGLI REZULTATI SU OD 04.07.2020) 

Novi Pazar  820 lica 
Tutin          125 lica
Raška          14 lica
Beograd  5 lica
Novi Sad  1 lice
Čačak  2 lica
Pančevo  1 lice
Priboj  1 lice
Sjenica  8 lice
Leskovac  1 lice
Djakovica  1 lice
Kragujevac  1 lice
Leposavić  1 lice