Informacija CORONAVIRUS COVID 19 – 16.07.2020. godine

Na dan 16.07.2020. godine broj testiranih u ZZJZ Novi Pazar je 5.736 od tog broja, broj inficiranih je 988:

 

Novi Pazar  826 lica 
Tutin          125 lica
Raška          14 lica
Beograd  6 lica
Novi Sad  1 lice
Čačak  2 lica
Pančevo  1 lice
Priboj  1 lice
Sjenica  8 lice
Leskovac  1 lice
Djakovica  1 lice
Kragujevac  1 lice
Leposavić  1 lice