Informacija CORONAVIRUS COVID 19 – 19.07.2020. godine

Na dan 19.07.2020. godine broj testiranih u ZZJZ Novi Pazar je 6.306 od tog broja, broj inficiranih je 1.044:

 

Novi Pazar  866 lica 
Tutin          138 lica
Raška          14 lica
Beograd  6 lica
Novi Sad  1 lice
Čačak  2 lica
Pančevo  1 lice
Priboj  1 lice
Sjenica  11 lice
Leskovac  1 lice
Djakovica  1 lice
Kragujevac  1 lice
Leposavić  1 lice