Informacija CORONAVIRUS COVID 19 – 25.07.2020. godine

Na dan 25.07.2020. godine broj testiranih u ZZJZ Novi Pazar je 7.209 od tog broja, broj inficiranih je 1.119:

 

Novi Pazar  926 lica 
Tutin          144 lice
Raška          14 lica
Beograd  6 lica
Novi Sad  1 lice
Čačak  3 lica
Pančevo  1 lice
Priboj  1 lice
Sjenica  19 lice
Leskovac  1 lice
Djakovica  1 lice
Kragujevac  1 lice
Leposavić  1 lice