Informacija CORONAVIRUS COVID 19 – 27.07.2020. godine

Na dan 27.07.2020. godine broj testiranih u ZZJZ Novi Pazar je 7.448 od tog broja, broj inficiranih je 1.151:

 

Novi Pazar  949 lica 
Tutin          147 lice
Raška          14 lica
Beograd  6 lica
Novi Sad  1 lice
Čačak  3 lica
Pančevo  1 lice
Priboj  1 lice
Sjenica  25 lica
Leskovac  1 lice
Djakovica  1 lice
Kragujevac  1 lice
Leposavić  1 lice