Predlog mera za postupanje tokom aerozagadjenja

  • Obzirom na visoke koncentracije zagađujućih materija u vazduhu tokom grejne sezone koje meri i analizira Agencija za zaštitu životne sredine, Novi Pazar pripada III kategoriji – prekomerno zagađen vazduh.
  • Novi Pazar od 2020. godine dobija Mernu stanicu za automatsko merenje kvaliteta vazduha i od tada  se on nalazi  u trećoj kategoriji-prekomerno zagađen vazduh zbog zagađenja suspendovanim česticama RM10 i RM2.5. Prema podacima AZZŽS: PM10 je doprinosio lošem kvalitetu vazduha Novog Pazara prekoračenjem dnevne GV-50 µg/m3 u 2020. god tokom 121 dana, a u 2021. god 158 dana. Prema zakonskoj regulativi, tokom godine dozvoljen broj dana sa prekoračenjem GV je 35
Novi PazarKategorijaPM10Br.dana u god PM10PM 2,5
2020.III5212141
2021.III5515848
  • Кakvo će dejstvo biti na organe za disanje zavisi od brzine i dubine  disanja kao i dužine izloženosti , tj . boravka u zagađenoj sredini. Čestice koje se zadrže u gornjim disajnim putevima izbacuju se refleksom kijanja i kašlja , a one manje dospevaju u donje disajne puteve , deponuju se u alveolama i izazivaju oksidativni stres u plućima i krvnim sudovima. Ako izloženost traje duže ,dolazi do bujanja vezivnog tkiva i razvoja fibroze.  Drugim rečima, svi će osetiti promene u disanju , neki manje a neki više, najrizičnija grupa su svakako hronični plućni i kardiovaskularni pacijenti, oni koji boluju od astme i drugih hroničnih bolesti. U bolnicama se beleži veći broj akutnih respiratornih infekcija, veći broj pogoršanja osnovnih bolesti, potreba za povećanjem doze nekih lekova..
  • Preporuke za ove grupe pacijenata: Obzirom da se beleže najveća zagađenja u večernjim satima od 18h – 23h , najbolja zaštita bi bila da uopšte ne izlaze u tom periodu. Najmanja zagađenost je u ranim jutarnjim satima oko 5-7 h, i oko 11-13h  pa se preporučuje da tada obave svoje obaveze.  Pacijentima se preporučuje da ne čekaju  ozbiljne episode pogoršanja već da se odmah jave svom lekaru.
  • Zdravoj  populaciji se preporučuje što kraće zadržavanje na otvorenom i bez fizičkih aktivnosti koje zahtevaju i brže disanje te samim tim i brži unos većih koncentracija štetnih materija .
  • A preporuke sa aspekta javnog zdravlja odnosile bi se na sve građane Novog Pazara: redukcija saobraćaja bi u velikom procentu smanjila produkciju zagađujućih supstanci; takođe bi uvođenje ‘’ večernjih šetnji’’ tj. zabrana saobraćaja u strogom centru , posle 18h, bila od velikog značaja. Apel, za sve one koji koriste nedozvoljene vrste energenata tj. otpad za loženje različite vrste.
  • Problem aerozagađenja u našem gradu je višestruk, ozbiljan i sve veći. Кada i kako ćemo pristupiti rešavanju istog zavisi od svakog pojedinca ali i od nadležnih institucija i od same lokalne vlasti.
  • Razlozi aerozagađenja u Novom Pazaru:
  • Na prvom mestu sama geomorfološka struktura našeg grada- koju ne možemo da promenimo.  Velika gustina naseljenosti, izgradnja stambenih objekata u užem delu grada, gust i usporen saobraćaj, nepostojanje filtera na industrijskim postrojenjima, manjim fabrikama, veliki broj individualnih ložišta koja koriste fosilna goriva(ugalj) za dobijanje toplotne energije.. sve to zajedno daje ljubičastu boju na zastavici Novog Pazara koja znači klasu-  vrlo zagađen vazduh.