Unapredjenje HPV imunizacije

Prepoznavajući činjenicu da oboljenje izazvano humanim papapilonom virusa predstavlja veliki javno zdravstveni problem u Republici Srbiji ali i u Novom Pazaru i da je broj novoobolelih i broj onih koji umiru od raka grlića materice sve veći a da ključnu ulogu u smanjenju broja inficiranih imaju integrisane mere prevencije medju kojima spada i primarna prevencija, imunizacijom ciljane populacije, Institut za javno zdravlje Srbije zajedno sa Zavodom za javno zdravlje Novi Pazar organizovao je kurs, odnosno, akreditovano predavanje „Značaj imunizacije protiv humanog papiloma virusa“ u Sali službe za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Novi Pazar, 04. aprila 2023. godine pred oko 60 zaposlenih učesnika.