Obeležen Svetski dana hrane

Povodom obeležavanja 16. oktobra Svetskog dana hrane ZZJZ Novi Pazar zajedno sa partnerima u zajednici ( Dom zdravlja u Novom Pazaru, Srednja medicinska škola)  I domaćinima  OŠ “ Stefan Nemanja” u Novom Pazaru realizovali su sledeće aktivnosti:

Održana je manifestacija u holu OŠ Stefan Nemanja u Novom Pazaru zajedno sa učenicima, učiteljicama i roditeljima , zdravstvenim radnicima ZZJZ NP, Službe za polivalentnu patronažu, nastavnicima i učenicima srednje medicinske škole.

Cilj ove manifestacije je bio da se u saradnji sa roditeljima uključe deca i da zajedno na kreativan način prikažu zdravi stilovi života. Deca su pravila zdrave obroke , servirali u holu škole, kako bi svi mogli da ih vide i probaju ali i ocene. Obuhvaćen je veliki broj dece i roditelja oko 620 učesnika, u dve školske smene.

            Osim manifestacije održano je predavanje od strane dr Selme Bihorac, specijaliste higijene učenicima, na aktuelnu temu „Unapređenje proizvodnje hrane, bolja ishrana, zdravija životna sredina, bolji kvalitet života “.

Sve aktivnosti su medijski propraćene.