Tradicija laboratorija ZZJZNP duga više od stotinu godina

Mikrobiološka laboratorija u ZZJZNP ima dugo iskustvo i kroz historiju postoji više od stotinu godina

Razvijala se uporedo s razvojem zdravstvenog sistema u Novom Pazaru i kao samostalan dio ili sastavni dio ZZJZNP razvija se i razvijat će se. Kad kažem razvijat će se, mi smo sad u jednoj fazi akreditacije ove mikrobiološke laboratorije. Mi imamo ISO 20 a imaju još i najnoviji akreditacioni programi i sad smo u toj fazi najnovijeg akreditacionog programa za razliku od svih drugih koji u svojim laboratorijama nemaju ni prisustvo specijaliste mikrobiologije. Ovdje u Zavodu rade dva specijalista mikrobiologije, kaže prim.dr. Šefadil Spahić direktor ZZJZNP

Također, naglašava odličnu saradnju s nacionalnim referentnim laboratorijama, gdje prema potrebi šalju određeni broj uzoraka.

Što se tiče virusologije, radimo dokazivanje određenog prisustva antitijela na jednu paletu većeg broja virusa. To su svi virusi vezani za pojavu žutice, AIDS-a, TORCH analize, rubeole, respiratorne infekcije.

Napominje da je za sve vrste analiza bakterioloških, seroloških, virusoloških i mikoloških neophodno donijeti uputnicu izabranog ljekara