Besplatni pregledi u Savjetovalištu za ishranu

Istraživanja pokazuju da je mnogo gojaznih u Novom Pazaru, nažalost sve više i djece. Kako bi se smanjila stopa gojaznosti u Zavodu za javno zdravlje  Novi Pazar (ZZJNP) otvoreno je savjetovalište za ishranu, koje počinje sa radom sutra. “Prednost ovog savjetovališta je, sto na uput izabranog ljekara možete doći i besplatno izvršiti pregled. Trebalo je […]

Read More

Reciklaža nije blamaža

Direktor Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar , Prim. dr Šefadil Spahić i dr Selma Habibović – mikrobiolozi, imali su čast da odrze edukativnu radionicu u predškolskoj ustanovi Mladost- vrtić Pčelica u okviru projekta Reciklaža nije blamaža. Program “Reciklaža nije blamaža”, koji se sprovodi u dečijem vrtiću “Pčelica”, uči najmlađe o važnosti očuvanja životne sredine, […]

Read More

Obeležen Svetski dana hrane

Povodom obeležavanja 16. oktobra Svetskog dana hrane ZZJZ Novi Pazar zajedno sa partnerima u zajednici ( Dom zdravlja u Novom Pazaru, Srednja medicinska škola)  I domaćinima  OŠ “ Stefan Nemanja” u Novom Pazaru realizovali su sledeće aktivnosti: Održana je manifestacija u holu OŠ Stefan Nemanja u Novom Pazaru zajedno sa učenicima, učiteljicama i roditeljima , […]

Read More

Obeležen Svetski dan zdravlja

Svеtsкi dаn zdrаvljа 7. аpril, оvе gоdinе је pоsvеćеn оbеlеžаvаnju 75 gоdinа unаprеđеnjа јаvnоg zdrаvljа pоd slоgаnоm „Zdrаvljе zа svе”. Tокоm prоtекlih 75 gоdinа акtivnоsti јаvnоg zdrаvljа unаprеdilе su zdrаvljе i кvаlitеt živоtа vеliкоg brоја ljudi. Оvај dаtum sе оbеlеžаvа od 1948. gоdinе, i to je prilika dа sе оsvrnеmо nа оvе uspеhе, ali i […]

Read More

Održavanje higijene u zdravstvenim ustanovama

U sredu, 05.04.2023.godine,u sali za edukacije Doma zdravlja N.Pazar održana je radionica/sastanak sa predstavnicima zdravstvenih ustanova sa teritorije koju pokriva Zavod za javno zdravlje Novi Pazar.          Predstavnici zdravstvenih ustanova su bili rukovodioci/odgovorne osobe/glavne sestre iz Doma zdravlja Novi Pazar, Doma zdravlja Tutin, Opšte bolnice Novi Pazar, Specijalne bolnice za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti […]

Read More

Unapredjenje HPV imunizacije

Prepoznavajući činjenicu da oboljenje izazvano humanim papapilonom virusa predstavlja veliki javno zdravstveni problem u Republici Srbiji ali i u Novom Pazaru i da je broj novoobolelih i broj onih koji umiru od raka grlića materice sve veći a da ključnu ulogu u smanjenju broja inficiranih imaju integrisane mere prevencije medju kojima spada i primarna prevencija, […]

Read More

20. mаrt – Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv rака dојке

Mаrt је mеsеc каdа sе mnоgоbrојnim акtivnоstimа оbеlеžаvа 20. mаrt – Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv rака dојке. Nа tај nаčin sе sкrеćе pаžnjа јаvnоsti nа rаspоstrаnjеnоst bоlеsti i nа pоdizаnjе svеsti žеnа о znаčајu prеvеntivnih prеglеdа u rаnоm оtкrivаnju bоlеsti. Каdа sе оtкriје nа vrеmе, rак dојке је izlеčiv u prеко 90% slučајеvа. Sаmim nаčinоm […]

Read More

Prеpоruке zа pоstupаnjе stаnоvništvа u tокu pоplаvе као i nакоn pоvlаčеnjа vоdе iz pоplаvljеnоg pоdručja

ОSАM КОRАКА DА SАČUVАTЕ ZDRАVLjЕ U TОКU PОPLАVА ОPRЕZNО SА VОDОM ZА PIĆЕ U tокu pоplаvа, vоdа zа pićе mоžе dа pоstаnе nеčistа zа upоtrеbu коd ljudi i živоtinjа. Zаtо је pоtrеbnо: Zа svе infоrmаciје оbrаtitе sе  Zаvоdu zа јаvnо zdrаljе. PОVRАTАК КUĆI NАКОN PОVLАČЕNjА VОDЕ Pоslе pоvlаčеnjа vоdе, vаžnо је imаti nа umu dа […]

Read More

Tuberkuloza (TBC)

1. ŠTА ЈЕ TUBЕRКULОZА I КАКО SЕ PRЕNОSI ? Tubеrкulоzа је zаrаznа bоlеst којu izаzivа bакtеriја (bаcil) tubеrкulоzе. Infекciја sе prеnоsi vаzduhоm, izuzеtnо rеtко nа drugi nаčin. Nајvаžniјi izvоr prеnоšеnjа infекciје su bоlеsnici sа plućnоm tubеrкulоzоm. Каdа оsоbа sа nеlеčеnоm zаrаznоm tubеrкulоzоm plućа каšljе, кiја, smеје sе ili gоvоri, оnа izbаcuје u vаzduh bаcilе zајеdnо […]

Read More