Kontakt

 

Zavod za javno zdravlje Novi Pazar

Generala Živkovića 1

36300 Novi Pazar

        email: info@zzjznp.rs

 

Direktor :

Prim. mr sc med dr Šefadil Spahić

email: direktor@zzjznp.rs ,

tel.: 020/386-093

Centar za promociju zdravlja , analizu i planiranje , organizaciju zdravstvene zaštite , informatiku i biostatistiku u zdravstvu

Načelnik:

dr Fuad Ugljanin

email: socijalna.medicina@zzjznp.rs ,

tel.: 020/386-289

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 

Načelnik :

dr Safet Ganić

email: epidemiologija@zzjznp.rs

tel.:020/386-415

Centar za higijenu i humanu ekologiju 

Načelnik :

dr Selma Bihorac

email: higijena@zzjznp.rs

tel.: 020/386-102

Centar za mikrobiologiju 

Načelnik :

Prim. mr sc med dr Šefadil Spahić

email: mikrobiologija@zzjznp.rs

Služba za nemedicinske poslove 

Načelnik :

dipl. ecc. Darko Vulićević

email: uprava@zzjznp.rs

tel.: 020/385-871