Grad Novi Pazar i opština Tutin

srbija_mapa

 

 

novi-pazar-mapa

  • Grad Novi Pazar

Grad Novi Pazar se nalazi  u jugozapadnom delu Srbije , izmedju 20 i 21 stepena severne geografske širine . Prostire se na novi-pazar-grb površini od 742 km2, okružen planinama Golijom i Rogoznom i odroncima Pešterske visoravni.Nadmorska visina grada na ušću reke Jošanice u Rašku iznosi 496 metara , a najveći vrh je Jankov kamen na panini Golija sa visinom od 1883 m. Pored dolina reka Raške i Jošanice , najveći broj naselja (ukupno 99) se pruža duž Ljudske , Trnavice, Deževske i Banjske reke.

Novi Pazar je , kao i Sarajevo i Skoplje , osnovao Ishak-beg Ishaković , polovinom 15 veka.
Najznačajnije privredne grane su tekstilna , industrija nameštaja i obiće. Broj nezaposlenih iznosi oko 20,000. Prema podacima Republičkog fonda za statistiku srazmerno broju stanovnika .  Novi Pazar je grad sa navećim brojem mladih u Evropi.
Novi Pazar je po svom trgovačkom i preduzetničkom duhu , izuzetan po svojim prirodnim bogatstvima i kulturnim vrednostima od medjunarodnog značaja.

Uz prirodne i ljudske resurse , kao i brojne spomenike kulture , Novi Pazar ima velike potencijale za svoj dalji održivi razvoj. Zbog geografskog položaja i čiste i nezagadjene prirode u novije se vreme sve više značaja pridaje proizvodnji i distribuciji zdrave hrane. Interesantna je činjenica da je u gradu Novom Pazaru veći broj visoko obrazovanih stanovnika u odnosu na stanovništvo koje je pohadjalo neku od viših skola (za 500.). U oba slučaja , muškarci prednjače , skoro u istoj razmeri , u odnosu na žene.

Što se tiče aktivnosti stanovništva , aktivno stanovništvo čini blizu 42 % ukupnog stanovništva , odnosno 55,7 % starijeg od 15 god. Od ukupnog broja 66,4 % je stanovništvo koje obavlja neki vid zanimanja . Sa druge strane izdrzavano stanovništvo učestvuje u ukunoj populaciji opštine sa 45,5%.

250px-Serbia_Tutin

  • Opština Tutin

    Opština Tutin nalazi se na jugozapadnom delu Srbije . Prostire se na površini od 741 km2, na kojoj živi 34,958 stanovnikafeatured_img u 93 naseljena meta .  Bošnjaci čine izrazitu većinu stanovnštva , oko 97% , Srbi 2,5 % i 0,5 % drugih nacionalnosti .

Graniči se sa opštinama Novi Pazar , Sjenica , Berane i Rožaje . Gradsko naselje Tutin je locirano u kotlini kroz koju teče reka Vidrenjak ,  leva pritoka Ibra.
Prema podacima popisa iz 2011. godine gradsko naselje Tutin ima 11,435 stanovnika , što čini 32,7% ukupnog stanovništva.

Opština je brdovito – planinskog karaktera . Bogatstvo pašnjacima u delu Gornje i Donje Pešteri i šumskim kompleksima na
Mokroj Gori , doprinijelo ja de se stanovništvo ovog područja prije svega bavi stočarstvom i preradom drveta. Nigde priroda nije očuvana kao ovde. U predelima Mokre Gore , sačuvane su i prašume. Kompleks Kaljavica , jele dostizu visinu i od 60 metara, stavljen je pod zaštitu države,  Kraj je bogat visokom i niskom divljači.

Dobrim delom opštine prolazi Ibarska magistrala . Od naselja Ribariće , nizvodno do brane , prostire se veštačko jezero Gazivode , pa se i ovo mesto
ubrzano afirmiše kao izletnički centar šire okoline.