O nama

Odlukom Vlade Republike Srbije 05. broj 02-5228/2015 od 14. maja 2015. godine , objavljenom u Službenom glasniku broj 43 od 15. maja 2015. godine stekli su se pravni osnovi za početak osnivanja Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar , za teritoriju grada Novog Pazara i opštine Tutin.

Zavod obavlja :

  • Socijalno –  medicinsku ,
  • Higijensko – ekološku ,
  • Epidemiološku i
  • Mikrobiološku delatnost.

Posle pribavljanja svih odluka , neohodnih saglasnosti , renoviranja i adaptiranja prostora počeli sa radom 01.01.2016. godine.