Organizacija Zavoda

       Zavod za javno zdravlje Novi Pazar

Generala Živkovića 1

36300 Novi Pazar

        email: info@zzjznp.rs

 

Direktor : Prim. mr sc med dr Šefadil Spahić

               email: direktor@zzjznp.rs ,

Centar za promociju zdravlja , analizu i planiranje , organizaciju zdravstvene zaštite , informatiku i biostatistiku u zdravstvu

Načelnik: – dr Fuad Ugljanin – sub. spec. socijalne medicine

                 – dr Maida Iković – spec. socijalne medicine

                 – Vahedin Crnišanin – dip. ing. infomatike

                 – Zorica Ćirković – strukovna medicinska sestra 

                 – Misala Pluncević – strukovna medicinska sestra 

        email: socijalna.medicina@zzjznp.rs, 

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti 

Načelnik : – dr Safet Ganić – spec. epidemiologije 

                  – dr Samra Ljajić – spec. epidemiologije

                  – Elvira Glogić – sanitarni tehničar 

                  – Zineta Hasanović – laboratorijski tehničar 

          email: epidemiologija@zzjznp.rs,

Centar za higijenu i humanu ekologiju 

Načelnik : – dr Selma Bihorac – spec. higijene i humane ekologije 

                  – Suad Zoranić – dip. hemičar  

                  – Danijela Kostić – viši sanitarni tehničar

                  – Dževa Preljević – medicinska sestra  

          email: higijena@zzjznp.rs

Centar za mikrobiologiju 

Načelnik : – Mr sc med dr Šefadil Spahić – spec. mikrobiologije

                  – dr Selma Habibović – spec. mikrobiologije

                  – Nejla Imamović – specijalista biolog      

                  – Fetija Jakupović – viši lab. tehničar 

                  – Senad Mekić – lab. tehničar 

                  – Olivera Alimpijević – lab. tehničar 

                  – Azra Lukač – lab. tehničar 

                  – Bahra Gicić – lab. tehničar 

                  – Fatima Hasanović – lab. tehničar 

                  email: mikrobiologija@zzjznp.rs

Služba za nemedicinske poslove 

Načelnik : – dipl. ecc. Darko Vulićević – dip. ekonomista 

                  – Andrijana Sendrić – dip. pravnik

                  – Ajla Buhić – dip. ekonomista

                  – Eldina Šehović – dip. ekonomista

                  – Nenad Milutinović – saobraćajni tehničar 

          email: uprava@zzjznp.rs