Stručni ispiti

U Zavodu za javno zdravlje u Novom Pazaru obavlja se polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika sa:

  • višom i
  • srednjom stručnom spremom.

Prijave ispita su: od 15. – 25. od 08-14 časova u tekućem mesecu, a polaganja u poslednjoj suboti istog meseca.

Za Prijavu je potrebno dostaviti sledeću dokumentaciju:

  • overenu fotokopiju diplome 
  • overenu i popunjenu pripravničku knjižicu u ustanovama , predvidjeno planom i programom za svaki profil , naznačeno na kraju pripravničke knjižice. 
  • overen izvod iz matične knjige venčanih ili očitanu ličnu kartu (za udate)
  • potvrdu o uprati u banci ili pošti na žiro-račun Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar , br. 840-862667-87 u iznosu od 8.990,00 din , svrha uplate je stručni ispita.
  • prijava stručnog ispita

                                                 

 

Ispitna pitanja za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika i saradnika sa višom i srednjom školskom spremom :

                      OBAVEŠTENJE !!!